Co je náhradní plnění?

• zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat
minimálně 4% osob se zdravotním postižením dle zákona.

Zákon zmiňuje tři možnosti, jak tuto povinnost splnit:

• Přímé zaměstnání osoby se zdravotním postižením
• Odvod do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční
mzdy za každou osobu
• Odebrání výrobků nebo služeb od zaměstnavatele
s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením

Náš partner pro náhradní plnění:

ZEKO INVA s.r.o.
Tovární 117
381 01 Český Krumlov
IČ: 04302541
DIČ: CZ04302541

Při fakturaci společností ZEKO INVAt s.r.o. bude navýšena cena o 5 % z koncových cen firmy Monemo s.r.o. .